Winnaars Monumentenprijs 2015 bekend gemaakt

Winnaars Monumentenprijs 2015 bekend gemaakt

 

Stad Brugge organiseerde in 2015 voor de derde maal een Monumentenprijs, in navolging van de succesvolle edities van 2010 en 2012.

Het doel van dit initiatief is om als Stad dankbaarheid te tonen voor de grote inspanningen die ook particulieren doen  om het werelderfgoedpatrimonium in stand te houden en te restaureren. De waardering gaat niet alleen uit naar de eigenaars, maar ook naar de architecten en aannemers.

Er kwamen liefst 27 inzendingen binnen.

WINNAAR VAKJURY

Sint-Jansplein 12 - dhr. en mevr. Van der Voort - Van Middelem

Het oordeel van de jury

Sint-Jansplein 12 is dan weer een hoekpand dat enkel opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, maar een geschiedenis en bouwsporen bevat die teruggaan tot de late middeleeuwen.

In goede verstandhouding en overleg met de Dienst Monumentenzorg werd de restauratie begeleid en ondersteund met een premie Kunstige Herstelling.

Met zorg en feeling opteerde de eigenaar er voor om al de waardevolle historische elementen zorgvuldig te restaureren zodat de geschiedenis en historische gelaagdheid van het pand weer zichtbaar én voelbaar wordt.

Comments are closed.